ชม 15 ภาพสัตว์ป่าสวยๆ เพื่อรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

0

ทุกวันที่ 1 ก.ย. ของทุกปีคือ วันสืบ นาคะเสถียร ผู้ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ผมเลยอยากนำภาพสัตว์สวยๆ มาแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกอยากอนุรักษ์ เพื่อนร่วมโลกของเราเอาไว้ เพื่อสืบเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

The kingfisher by MARC BOUYER on 500px.com

Moose ❖ Orignal by Lucie Gagnon on 500px.com

Pure Love :-) by Libor Ploček on 500px.com

Feeding by Ian McRae on 500px.com

I Love You Mom... by Nina Stavlund on 500px.com

The Eagle by Mack Bartlett on 500px.com

Fox by Laurens Kaldeway on 500px.com

Do not turn back by Geoffrey Reynaud on 500px.com

Untitled by Roberto Aldrovandi on 500px.com

Bathed in bokeh by Matt Engelmann on 500px.com

bearded reedling by Børre Eirik Helgerud on 500px.com

Aah Africa... by Hugh Mackintosh on 500px.com

飞跃 by 纵横四海 on 500px.com

Chin Down by David Merron on 500px.com

Hi there ! by Aref JDEY on 500px.com

สัตว์เหล่านี้จะคงอยู่ต่อไป หากเราร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้
credits: 500px