“ภาพถ่ายหมื่นรูปแรกของคุณ เป็นรูปที่ห่วยที่สุด”

3

Henri Cartier-Bresson

 

Credits: goodread