20 สุดยอดภาพจากการประกวดโลกใบเล็ก โดย Nikon

0

การประกวดถ่ายภาพ Nikon Small World 2017 นำเสนอความสวยงามของโลกใบเล็ก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ช่วยให้เราเห็นภาพขยายของโลกใบเล็กที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน การแข่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จาก 88 ประเทศ ทั่วโลก ไปชม 20 ภาพสวยๆที่ติดอันดับกันครับ

รางวัลชนะเลิศ ภาพเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ (HaCaT keratinocytes) ถ่ายโดย  Dr. Bram van den Broek, Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer & Dr. Nicole Schwarz.

อับดับที่ 2 ภาพหัวของเมล็ดดอก Senecio vulgaris ถ่ายโดย Dr. Havi Sarfaty.

อันดับที่ 3 เป็นภาพของ Volvox พืชขนาดเล็กกำลังปล่อยลูกๆของมันออกไป ถ่ายโดย Jean-Marc Babalian

อันดับที่ 4 ภาพของพยาธิตัวตืด ถ่ายโดย  Teresa Zgoda

อันดับที่ 5 ภาพราที่ผิวมะเชือเทศ ถ่ายโดย Dean Lerman

อันดับที่ 6 ภาพละออกของดอกลิลลี่ ถ่ายโดย Dr. David A. Johnston

อันดับที่ 7 ภาพปมประสาทในตัวอ่อนของไก่ ถ่ายโดย  Dr. Ryo Egawa

อันดับที่ 8 ภาพอวัยวะส่วนโคเคลียกับเซลล์ที่มีขน กำลังขยาย 100x ถ่ายโดย  Dr. Michael Perny

อันดับที่ 9 ภาพเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนที่กำลังเติบโต ถ่ายโดย  Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare

อันดับที่ 10 ภาพด้วง Phyllobius roboretanus ถ่ายโดย Dr. Csaba Pintér

อันดับที่ 11 รอยแตกของพลาสติกบนบัตรเครดิต ถ่ายโดย Steven Simon

อันดับที่ 12 ตาของแมงโหย่ง ถ่ายโดย Charles B. Krebs

อันดับที่ 13 ภาพผึ้งสายพันธ์ุ orchid cuckoo ถ่ายโดย Levon Biss

อันดับที่ 14 ภาพไข่ของผีเสื้อ Common Mestra ถ่ายโดย David Millard

อันดับที่ 15 ค้างคาว Megachiroptera อยู่ในท้องอายุ 3 เดือน ถ่ายโดย Dr. Rick Adams

อันดับที่ 16 ภาพขนนก titmouse ถ่ายโดย Marek Miś

อันดับที่ 17 ภาพผมมนุษย์ที่โดนย้อม ถ่ายโดย Harald K. Andersen

อันดับที่ 18 ผิวปลิงทะเล Synapta ถ่ายโดย Christian Gautier

อันดับที่ 19 ภาพกำแพงตัวอ่อนของหนู Mus musculus ถ่าย Dr. Dylan Burnette

อันดับที่ 20 ภาพรา Aspergillus flavus และยีส ถ่ายโดย Tracy Scott

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Nikon Small World website

credits: petapixel