20 ภาพที่ใช้เงาอย่างสร้างสรรค์

0

500px ได้จัดแข่งประกวดถ่ายภาพหัวข้อเงา ซึ่งเงาที่ว่านี้สามารถถ่ายได้หลากหลายวิธี และแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ถ่าย ไปดู 20 ภาพที่ถูกคัดเลือกโดย 500px กันครับว่าจะสวยแค่ไหน

รางวัลชนะเลิศได้แก่ Peter Fischer 

Bushman kid in Namibia by Peter Fischer on 500px.com


โดยเงาของภาพนี้ไม่ใช่แค่มีองค์ประกอบที่ดี แต่ได้มีการเล่าเรื่องราวอีกด้วย ไปดูภาพอื่นๆกันครับ

Sunset by Enes Emin Bahadır on 500px.com

Untitled by Carlos Esparducer on 500px.com

Walk by Claus Dreßler on 500px.com

Man dog & shadow by Korneliusz Moczko on 500px.com

Fitness by JF Photography on 500px.com

Wichita Art by Matt Katzenberger on 500px.com

s h a d o w p l a y by Jonhy Blaze on 500px.com

Fresh Powder by Jure Batagelj on 500px.com

The real creator by Pedro Dias on 500px.com

Splitting hairs-from my series "Shadows" by Carlos Caicedo on 500px.com

Sunset at West lake - Hanoi by Quang Vu on 500px.com

Under the bridges by Marc Bidoul on 500px.com

Morning Haze by Julia & Thomas Pictures on 500px.com

The Shadow by Subhash Saha on 500px.com

Shadow Of The Man He Used To Be by I am Bad Photographer on 500px.com

Yosemite Sunrise God Rays by Shuo Seal on 500px.com

Frozen Lake Bled by Aleš Krivec on 500px.com

Natural shadows by Pieter Bos on 500px.com

tree shadow by Zsofia Zsemberi on 500px.com

credits: 500px