26 ปุ่มลัด ที่คนใช้ Lightroom จำเป็นต้องรู้ !!

0
lightroom,adobe,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
lightroom,adobe,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

โปรแกรม Lightroom เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน วันนี้เลยนำปุ่มลัดที่จำเป็นๆ ของโปรแกรมนี้มาแบ่งปัน มันจะทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
อีกอย่างถ้าใครไม่รู้ แล้วเผลอไปกด อาจทำให้เสียเวลาในการทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม ลองไปดูกันดีกว่าครับ

มุมมอง

ปุ่ม การทำงาน
G เปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ Grid (แสดงหลายรูป)
E เปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ LoupE (แสดงภาพเดียว)
F เปลี่ยนเป็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)
L ปรับ แสง (Lights) (ทำให้ส่วนรอบๆของภาพ มืดลง)
Tab เปิดและซ่อน panels (เมนูข้างๆ)
Shift-Tab เปิดและซ่อน panels ทั้งหมด (รวมด้านบนด้วย)
\ ดูภาพก่อนและหลังแต่ง

และเรื่องของมุมมองเมนูด้านขวา มีเทคนิคเล็กน้อย หากคุณกด ALT แล้วไปคลิ๊กแถบเมดูด้านขวา จะทำให้เข้าสู่ solo mode เช่น ถ้าคุณกด แถบ Basic แถบอื่นจะปิดหมด ถ้ามากดแถบ Detail ต่อ แถบ Basic เมื่อกี้ก็จะปิดไป

การเรียงการให้คะแนน

ปุ่ม การทำงาน
N จะเปลี่ยนเป็นโหมด Survey จะแสดงรูปเฉพาะที่เราเลือก (ลองเลือกซัก 2-3 ภาพดู)
P ปักป้ายไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราเลือก (Pick)
X ปักป้ายไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราจะทิ้ง (Reject)
U เอาป้ายในภาพที่เราเลือกออก
0, 1, 2, 3, 4,5 ให้ดาว สำหรับรูปที่เลือก 0, 1, 2, 3, 4, หรือ 5 ตา่มจำนวนดาว
6 ตั้งสี label ของภาพนั้นให้เป็นสีแดง
7 ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีเหลือง
8 ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีเขียว
9 ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีน้ำเงิน

และระหว่างการเลือกภาพปกติ ถ้ากดเลือกภาพ (P หรือ X) มันจะเด้งไปยังภาพถัดไปให้เพื่อประหยัดเวลา เมื่อกด Caps Lock จะเป็นการเปลี่ยนโหมด ซึ่งมันจะไม่เลื่อนไปภาพต่อไปให้

การแต่งภาพ

ปุ่ม การทำงาน
D ไปยังโหมด Develop
R เปิดเครื่องมือ CRop
X จะเปลี่ยนการ Crop เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน (ต้องอยู่ในโหมด Crop ก่อน)
Shift กด Shift ค้างไว้ ทำให้การครอปเป็นแบบคงสัดส่วนไว้ (Constrain Proportions)
Enter ทำการ Crop
V เปลี่ยนเป็นภาพขาวดำ
Control-‘ สร้าง Virtual Copy (Mac ใช้ command แทน ctrl)
Control-E นำภาพไปแต่งใน PS  (Mac ใช้ command แทน ctrl)

credits: tutsplus