26 ปุ่มลัด ที่คนใช้ Lightroom จำเป็นต้องรู้ !!

0
lightroom,adobe,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
lightroom,adobe,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

โปรแกรม Lightroom เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน วันนี้เลยนำปุ่มลัดที่จำเป็นๆ ของโปรแกรมนี้มาแบ่งปัน มันจะทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
อีกอย่างถ้าใครไม่รู้ แล้วเผลอไปกด อาจทำให้เสียเวลาในการทำให้มันกลับมาเหมือนเดิม ลองไปดูกันดีกว่าครับ

มุมมอง

ปุ่มการทำงาน
Gเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ Grid (แสดงหลายรูป)
Eเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ LoupE (แสดงภาพเดียว)
Fเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)
Lปรับ แสง (Lights) (ทำให้ส่วนรอบๆของภาพ มืดลง)
Tabเปิดและซ่อน panels (เมนูข้างๆ)
Shift-Tabเปิดและซ่อน panels ทั้งหมด (รวมด้านบนด้วย)
\ดูภาพก่อนและหลังแต่ง

และเรื่องของมุมมองเมนูด้านขวา มีเทคนิคเล็กน้อย หากคุณกด ALT แล้วไปคลิ๊กแถบเมดูด้านขวา จะทำให้เข้าสู่ solo mode เช่น ถ้าคุณกด แถบ Basic แถบอื่นจะปิดหมด ถ้ามากดแถบ Detail ต่อ แถบ Basic เมื่อกี้ก็จะปิดไป

การเรียงการให้คะแนน

ปุ่มการทำงาน
Nจะเปลี่ยนเป็นโหมด Survey จะแสดงรูปเฉพาะที่เราเลือก (ลองเลือกซัก 2-3 ภาพดู)
Pปักป้ายไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราเลือก (Pick)
Xปักป้ายไว้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราจะทิ้ง (Reject)
Uเอาป้ายในภาพที่เราเลือกออก
0, 1, 2, 3, 4,5ให้ดาว สำหรับรูปที่เลือก 0, 1, 2, 3, 4, หรือ 5 ตา่มจำนวนดาว
6ตั้งสี label ของภาพนั้นให้เป็นสีแดง
7ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีเหลือง
8ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีเขียว
9ตั้งสี color ของภาพนั้นให้เป็นสีน้ำเงิน

และระหว่างการเลือกภาพปกติ ถ้ากดเลือกภาพ (P หรือ X) มันจะเด้งไปยังภาพถัดไปให้เพื่อประหยัดเวลา เมื่อกด Caps Lock จะเป็นการเปลี่ยนโหมด ซึ่งมันจะไม่เลื่อนไปภาพต่อไปให้

การแต่งภาพ

ปุ่มการทำงาน
Dไปยังโหมด Develop
Rเปิดเครื่องมือ CRop
Xจะเปลี่ยนการ Crop เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน (ต้องอยู่ในโหมด Crop ก่อน)
Shiftกด Shift ค้างไว้ ทำให้การครอปเป็นแบบคงสัดส่วนไว้ (Constrain Proportions)
Enterทำการ Crop
Vเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำ
Control-‘สร้าง Virtual Copy (Mac ใช้ command แทน ctrl)
Control-Eนำภาพไปแต่งใน PS  (Mac ใช้ command แทน ctrl)

credits: tutsplus