3 เทคนิคการใช้ Lightroom ที่น่าจะรู้ตั้งแต่เริ่มใช้

1

Travis Transient ได้เผยแพรวีดีโอผ่าน youtube ถึงเทคนิคการแต่งภาพโดยใช้ Lightroom ง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ เมื่อรู้แล้วจะทำงานได้ง่ายขึ้น มีอะไรบ้างไปชมกันครับ

  1. Brush
    เป็นการปรับแต่งเฉพาะส่วน โดยการใช้หัวแปรงระบายส่วนต่างๆ และปรับแต่ง เมื่อระบายเกินออกมาให้กด ปุ่ม option ในแมค หรือ ALT ในวินเดวส์แล้วลบส่วนที่เกินออกมา

2. ปรับความคม

เมื่อปรับค่า Sharpness ไปมากๆ สิ่งที่ตามมาคือ Noise บนภาพในบางส่วน ให้เราใช้แถบ Masking กด ALT/OPTION แล้วเลื่อนดูตามความเหมาะสม และปรับ Sharpness ดู จะเห็นว่าไม่มี Noise แล้ว และ Radius ให้ผลเหมือน High Pass filter บน Photoshop ก่อนเลื่อนก็กด ALT/OPTION เช่นกัน ปรับให้เหมาะสม สังเกตุตรงขอบไม่ให้เกิด Halo (สีขาวๆ ตรงขอบ) จะช่วยให้ภาพคมขึ้มาได้อย่าเหมาะสม

3. การแก้ไขรูปด้วย Dehaze

Dehaze เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลดหมอก หรือบางคนก็เอามาเพิ่มหมอกให้ฟุ้งๆ แต่เรายังสามารถใช้ในการอื่นได้ด้วยเช่น ปรับไปทางชวาสุด แล้วจะเห็นฝุ่น หรือ ขอบม่วงที่ชัดเจนขึ้น เราก็ทำการลบได้ง่ายขึ้น แล้วค่อยปรับ Dehaze มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม

credits: Travis Transient