32 ภาพผิวน้ำ สุดเทพ

0

การถ่ายส่วนที่เป็นผิวน้ำทำให้เห็นมุมมองที่แปลกตา มาชมภาพถ่ายตรงผิวน้ำสวยๆ กันได้เลยครับ

1. Argentina

Source: reddit.com