5 วิธีการแต่งภาพผิว ที่คนถ่าย Portraits ต้องรู้

0

หากคุณเป็นช่วงภาพ Portraits ไม่ว่าจะถ่ายเล่นๆ หรือจริงจัง ควรศึกษาวีดีโอ 16 นาที ของ Nathaniel Dodson ที่จะสอนใช้ photoshop ในการทำความสะอาดผิว เช่นลบสิว ไปดูกันเลยครับ

5 วิธีนี้มีการใช้ Camera Raw filter, Spot Healing Brush,Healing Brush, Patch Tools และ Frequency Separation โดย แต่ละวิธีก็มีจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งวิธีการใช้ Healing Brush ต่างๆ สามารถใช้กับการแต่งภาพทั่วไปได้เช่นกัน ไม่ใช่เฉพาะภาพPortraits

ติดตามได้ที่ YouTube channel ของเขา

credits: petapixel