50 ภาพพาโนราม่าแห่งปี 2019 หมวดธรรมชาติ

0

The EPSON International Pano Awards เป็นการประกวดถ่ายภาพพาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของโลก มีส่งงานเข้ามาในปี 2019 นี้ เกือบ 5พันผลงาน จาก 72 ประเทศ ไปชม 50 ภาพสวยๆที่คัดเลือกมาฝากกันครับ

ถ่ายโดย Mieke-Boynton
ถ่ายโดย Mark-Gray
ถ่ายโดย Ross-Schram Von Haupt
ถ่ายโดย Weihao-Pan
ถ่ายโดย Alessandro-Cantarelli
ถ่ายโดย Chris-Byrne
ถ่ายโดย Marsel-Van Oosten
ถ่ายโดย Tim-Shields
ถ่ายโดย Mieke-Boynton
ถ่ายโดย Luka-Vunduk
ถ่ายโดย Francisco-Llano
ถ่ายโดย Chris-Byrne
ถ่ายโดย Sergey-Semenov
ถ่ายโดย Peter-Svoboda
ถ่ายโดย Luka-Vunduk
ถ่ายโดย Radisics-Milán
ถ่ายโดย Simone-Cmoon
ถ่ายโดย Alessandro-Cantarelli
ถ่ายโดย Andy-Wu
ถ่ายโดย Dylan-Toh
ถ่ายโดย Hougaard-Malan
ถ่ายโดย Mieke-Boynton
ถ่ายโดย Raspiengeas-Nicolas
ถ่ายโดย Sebastian-Tontsch
ถ่ายโดย Weimin-Chu
ถ่ายโดย Alessandro-Cantarelli
ถ่ายโดย Paul-Hoelen
ถ่ายโดย Simon-Roppel
ถ่ายโดย Tom-Putt
ถ่ายโดย Weimin-Chu
ถ่ายโดย Derek-Sturman
ถ่ายโดย John-Curran
ถ่ายโดย Greg-Boratyn
ถ่ายโดย Richard-Auger
ถ่ายโดย Ross-Schram Von Haupt
ถ่ายโดย Tom-Putt
ถ่ายโดย Dieter-Meyrl
ถ่ายโดย Werner-Van Steen
ถ่ายโดย Fabian-Pfeifhofer
ถ่ายโดย Marsel-Van Oosten
ถ่ายโดย Paul-Hoelen
ถ่ายโดย Ross-Schram Von Haupt
ถ่ายโดย Weimin-Chu
ถ่ายโดย Michael-Hindman
ถ่ายโดย Simone-Cmoon
ถ่ายโดย Adam-Crews
ถ่ายโดย Alessandro-Cantarelli
ถ่ายโดย Brian-Taylor
ถ่ายโดย Daniel-Bonte
ถ่ายโดย Simone-Cmoon

ในหมวดธรรมชาติแต่ละภาพสวยๆกันทั้งนั้นเลย ไปชม 50 สุดยอดภาพพาโนราม่าแห่งปี 2019 หมวดสิ่งก่อสร้าง กันบ้าง

credits: thepanoawards