50 รูป ที่ถ่ายได้ในช่วงเวลาที่เป๊ะมาก (Perfect time)

0

การถ่ายภาพช่วงเวลาและจังหวะนั้นสำคัญ เมื่อได้ถ่ายได้ช่วงเวลาที่เป๊ะๆ แบบนี้ก็จะเกิดภาพที่น่าดู เช่นนี้ครับ

1-full-moon-olympic-rings-l

Source

2-lightning-strikes-statue-

Source

3deer

Source

3-diver-whale-high-five-per

Source

4-just-a-pinch-buddah-perfe

Source

5-seagull-takes-ice-cream-p

Source

6-perfect-timings-swimmer-w

Source

7-eye-of-the-drain-sink

Source

8-airplane-breaking-the-sou

Source

Source

10-3056964568_0962e9649a_o

Source

11-snowboarder-walking-on-m

Source

12-lightning-rainbow-perfec

Source

13-starbucks-fail-van-perfe

Source

14-underwater-fish-photobom

Source

15-obama-wizard-perfect-tim

Source

16-eiffel-tower-crane-perfe

Source

17-soldier-yawning-perfect-

Source

18-praying-mantis-bike

Source

19-statue-cloud-perfect-tim

Source

20-budweiser-crown-ref-perf

Source

21-keel-walk-hugo-boss-suit

Source

22-the-honeybees-final-stin

Source

23-spear-fishing-perfect-ti

Source

24-airplane-passing-the-moo

Source

25-belly-slap-perfect-timin

Source

26-perfect-timing-bike-cras

Source

28-dolphin-bird-murmuration-perfect-timing

Source

29-eagle-perfect-timing

Source

30-kite-surfing-with-whale-

Source

31-waves-wilma-hurskainen

Source

img class=”alignnone size-full wp-image-683″ src=”https://i.imgur.com/JNKswYh.jpg” alt=”32-3449132166_fe6117a161_b” width=”600″ height=”800″ />

Source

33-statue-juggling-plane-pe

Source

34-forced-perspective-perfe

Source

35-headless-gymnast-perfect

Source

36-wwf-wrestling-mustache-p

Source

37-four-winged-bird-perfect

Source

38-2012-olympics-perfectly-

Source

39-saints-football-fart-new

Source

40-moving-car-with-hand-fro

Source

41-underwater-group-photo-s

Source

42

Source

43-moon-crane-perfect-timin

Source

44-partial-solar-eclipse-de

Source

45

Source

46-ladybug-dandelion-perfec

Source

48-the-moon-through-north-w

Source

Source

50-cats-heart-shape-with-ta

Source

47-squirrel-photobomb-banff
Source

 

Credits: reshareworthy