60 รูป ภาพสะท้อน สุด Perfect !!

0

การถ่ายภาพสะท้อน(Reflection) มัมไม่ง่ายอย่างที่เห็น ต้องมีการวางแผน มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และบางครั้งต้องอาศัยโชคช่วย มาดูกัน 60 รูป ภาพสะท้อน สุด Perfect !! กันเลยครับ

Vesturhorn Mountain by  Eddie 11uisma

Vesturhorn Mountain

Invisible by  Laura Williams

Invisible

Crocodile by Pyreaus

Crocodile

Ghost Rider by Ravikanth Kurma

Ghost Rider

Nature by Jasper James

Nature

Wedding by David Hayes

Wedding

Stripes by JMeyer

Spoon

Ferrari by Mark Berriman

Ferrari

Taj Mahal By Your Arvind Kumar

Taj Mahal

Bubble by Richard Heeks

Bubble

Street Art by SOKE

Street Art

Fluorescent by C. Anderson

Fluorescent

Lifelines by Alper Doruk

Lifelines

Dog Rises by Simon van Cleeff

Dog Rises

Hanover City Hall by Spreng Ben

Hanover City Hall

Black Skimmer by William Dalton

Black Skimmer

Skydiving by Suz Graham

Skydiving

Notre Dame by Loic Lagarde

Notre Dame

Tanker by Andy Gocher

Tanker

Hot Air Balloons by Dave Biddle

Hot Air Balloons

Small Island by Shane Kalyn

Small Island

Fireworks display around Petronas Tower by Lim Su Seng

Fireworks

The Finish Line by Lee Sie

The Finish Line

Field of Love by Radloff

Field of Love

Leopard Stare by Chad Cocking

Leopard Stare

Rhododendron Park in Kromlau

Rhododendron Park in Kromlau

Multiple Personalities by Eva Pech Marie

Multiple Personalities

Rainbow by Seffis

Rainbow

Doppelganger by  CasheeFoo

Doppelganger

Lightning by Lise Sundberg. News Australia

Lightning

Broken Mirror by Bing Wright

Broken Mirror

Drive above the Clouds by Tomohiro Nakatate

Drive above the Clouds

Waterway to Orbit by James Vernacotola

Waterway to Orbit

Luray Cave.  Wunderground

Luray Cave

Miniature Liquid Worlds by Markus Reugels

Miniature Liquid Worlds

Watercolor by Patrizia Sapia

Watercolor

Sin City by Sina PoursohiSin City

The Golden Gate by Nathan Spotts

The Golden Gate

Levitation by naytttt

Levitation

Houses by Jan Siebring

Houses

Anniversary by Ismael

Anniversary

Bullet by Alexander Augusteijn

Bullet

Aurora Borealis by Johnathan Esper

Aurora Borealis

Eye of the beholder by Mitchell Phelps

Eye of the beholder

Dragon’s Mirror by  Nancy Falso

Dragon's Mirror

Pyramid by Felix Bonfils

Pyramid

Polar Bear by Paul Nicklen

Polar Bear

Windmill by Jeff Morgan

Windmill

Anamorphosis by Jonty Hurwitz

Anamorphosis

Dubai Panorama by Beno Saradzic

Dubai Panorama

Silhouette by Piriskoskis

Silhouette

Space Selfie by NASA

Space Selfie

City Park.WallPapersCraft

City Park

Water Droplet by  Teguh Santosa

Water Droplet

Inception: New York by Trey Ratcliff

Inception New York

Sphere by Carlos Gotay Martinez

Sphere

Underwater by DobsonFly

Underwater

Black and White by Hannes R

Black and White

Mom and Dad by Luna Bella. The cutest family portrait I have ever seen. Fantastic angle!(Image source: Luna Bella)

Mom and Dad

Smiley by Aoao2

Smiley

Credits: hongkiat.com