8 เทคนิคถ่ายภาพโดยใช้ของใกล้ตัว ใน 90 วินาที [วีดีโอ]

0
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง

Peter McKinnon ได้ลงวีดีโอแนะนำการถ่ายภาพแบบสนุกๆ โดยแนะนำ 8 เทคนิคที่ใช้สิ่งของรอบตัวมาประยุกต์เพื่อให้การถ่ายภาพสนุกและภาพออกมาแปลกตา

1. ใช้เข็มขัดเป็นสลิง ในการถ่ายวีดีโอ
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
2. ใช้ปลอกแก้วเป็นฮูด
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
3. ใช้ลิปมันหรือวาสลีนเพิ่มความฟุ้งให้ภาพชวนฝัน
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
4. ใช้ถุงพลาสติกเพิ่มความฟรุ้งฟริ้ง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
5. ใช้แว่นตาดำเป็นฟิลเตอร์
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
6. ใช้มีดสะท้อน (ระวังหน้าเลนส์เป็นรอยนะ)
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
7. ใช้ไฟส่องหน้าเลนส์ หรือระหว่างเลนส์กับตัวกล้อง เพื่อให้มีแสงดูน่าสนใจ
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
8. ใช้มือถือใส่แสงหรือเป็นเงาสะท้อน
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง
ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้องถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,เทคนิค,กล้อง

credits: Peter McKinnon