ภาพสัตว์อพยพ อันน่าทึ่ง

0

ทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็น นก ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน หรืออีกหลายชนิดทั่วโลกที่มีการอพยพเมื่อถึงฤดูกาลของมัน เขารู้อย่างไรว่าต้องอพยพไปที่ไหน

ดูเหมือนว่าฤดูกาลและอุณภูมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่กลไกลทั้งหมดก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน การอพยพเหล่านี้เราพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก กิ่งก้านของต้นไม้ที่งอตัวจากน้ำหนักของผีเสื้อ นกที่บินจากอลาสก้าไปนิวซีแลนด์โดยไม่หยุดจอดที่ไหน นอกจากการย้ายข้ามแผนที่แล้ว ปลาบางชนิดยังย้ายไปยังความลึกที่ต่างกันด้วย มาดูกันเลยครับ

“50 Shades of Ray” in Baja, Mexico – 

White Ibis – 

Fireflies In Japan – 

Munk’s Devil Rays In Baja, Mexico – 

Greater Flamingoes In Yucatán Peninsula – 

Monarch Butterflies In Mexico – 

Red Crowned Cranes Above Hula Lake, Israel – 

Walruses In Svalbard – 

White Pelicans In Mississippi – 

Monarch Butterflies In Mexico –

The Great Migration Of The Wildebeest Over The Mara River In Northern Serengeti –

Golden Jellyfish In Palau –

Spawn In Taylor Creek, California, USA –

African Buffaloes –

Butterflies In Tucabaca, Bolivia –

Pronghorns in Canada –

Christmas Island Red Crabs –

Roan Antelopes, Namibia –

Fruit Bats in Zambia – 

Locusts In Madagascar –