หนังสือเดินทางสุดแนว !!

1

เมื่อคุณคิดถึงคำว่า หนังสือเดินทาง คุณอาจคิดถึงสมุดธรรมดาๆ เล่นหนึ่ง แต่ไม่ใช่ที่ แคนาดา

หนังสือเดินทางหรือ passport ของ แคนาดา หากคุณมองแบบปกติก็ไม่มีอะไร แต่เมื่อเอามาส่งกับแสง UV ละก็ จะเกิดสีนสันสวยงามขึ้นมาเลย นอกจากจะสวยแล้วยังช่วยป้องกันการปลอมหนังสือเดินทางได้ดีเลยที่เดียว