เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใส่ใจรายละเอียด คุณสามารถบันทึกภาพลงในใจคุณหรือบนฟิลม์ ไม่มีความแตกต่างระหว่างสองอย่างนั้น

0

noDiff