“ คุณไม่ได้แค่ถ่ายภาพ แต่คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือ ”

0

ansel2-2