เราไม่ได้สร้างภาพด้วย “กล้อง” เราสร้างมันด้วย “ความคิด” และ “ความรู้สึก” กล้องไม่ได้เป็นอะไรที่มากกว่า “เครื่องมือ” – Arnold Newman

0

arnold2