เมื่อสัตว์ผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ จะออกมาเป็นแบบไหน มาชมกัน

1

นักแต่งภาพ Sarah DeRemer เป็นคนที่ชอบสัตว์มาก แต่เธอไม่ชอบในแบบที่มันเป็น ด้วยทักษะการตกแต่งภาพของเธอ เธอจึงได้จับสัตว์แต่ละประเภท มารวมเข้าด้วยกัน เขาเล่าว่าเขาเริ่มทำเพราะ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตกแต่งภาพของเขา มันสนุกเอามากๆ โดยเฉพาะเวลาที่เอาสัตว์ที่ดุร้ายมาใส่ลงในสัตว์เล็กๆ น่ารัก และสัตว์แต่ละประเภทมีชื่อด้วย เช่นเมื่อนำแมวน้ำ (seal) ผสมกับหมาพันธ์ Pug ก็จะชื่อ Speal ผลงานของเธอมีทั้งน่ารักและน่ากลัว มาดูกันครับ

Speal

Birboon

Dorca

Whitetigermonkey

Wrenell

Shider

Highland Red Pandow

Bit

Hedgippo

Meeraffe

Tapir Shark

Pirdy

Pandowl

Speal อีกตัว

penguitten

King Charles Spanbull

Buckarrow

A Tall Cold Beer

Fierce Schnowlzer

Sleepy Pirdy

African Blue Whirrafano

Hairless Pit

Hedgeagle!

Wom(Bat)^2

 

ถ้าคุณอยากชมผลงานสนุกๆ ของเธออีก เธอได้ผสมสัตว์กับอาหารไว้ด้วยกัน ลองเข้าไปชม

ที่นี่ : เมื่อสัตว์ คืออาหาร อาหารคือสัตว์ เอ๊ะยังไง มาดูกัน

Credit: Petapixel , เฟสบุ๊คของเธอ