การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

0
narit,star,astronomical,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
narit,star,astronomical,camera,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2558
ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ชิงเงินรางวัลกว่า 160,000 บาท
ประเภทภาพถ่าย
1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects  เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว
2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบัง กันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิด รุ้ง
3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ  เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์  เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่ เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง
5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก  เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิด รุ้งกินน้ า ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม https://www.facebook.com/AstrophotographyWorkshop

credits: narit.or.th