ประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2561

0

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2561
หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

เงื่อนไขในการประกวด

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ
2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย
2.1 ประเภท Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว
2.2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และการเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)
2.3 ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
2.4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง
2.5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด

3. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล ความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้
3.2 สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น
3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง (ไทย หรือ อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
3.4 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน

4. วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

4.1 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพ มายัง www.narit.or.th ตามลิงก์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ
4.2 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel

5. รางวัลการประกวดภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลละ 15,000 บาท
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 0 5312 1268 ต่อ 305 หรือทาง www.narit.or.th