fotofaka

1950 Posts

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

รางวัล: ชนะเลิศแต่ละประเภท 15,000 บาท โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” ชื่อโครงการ ฯ โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง นิตยสาร K MAGAZINE ความเป็นมาของโครงการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505...

ประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ปี 2558

รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส...

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ งานวันนริศ “ร้อน”

รางวัล รางวัลยอด เยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท...

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หออัครศิลปิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ชิงเหรียญรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เงื่อนไข ส่งไฟล์ภาพถ่าย (ไม่เกิน ๓ ภาพ/๑ คน)...

ประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต”

รางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย...

ประกวดภาพถ่าย ”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

รางวัลประะเภทนก ระดับบุคคลทั่วไป  รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑...

ประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014”

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) รวมมูลค่า 67,900 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS รวมมูลค่า 11,540 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น...

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 “ศรัทธา”

รางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย...

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓ ”

รางวัลของภาพที่ส่งเข้าประกวด มีรางวัลดังต่อไปนี้ ๑. รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงิน รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ ๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล...

ประกวดภาพถ่าย “พลัง…GS พลังในแบบคุณ”

กิจกรรมร่วมสนุกกับ GS Battery เพียงส่งภาพถ่าย พลังในมุมมองของคุณ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” ถ้าพูดถึงคําว่าพลัง คุณนึกถึงอะไร? เพียงร่วมแชร์มุมมองที่คุณมีให้กับคําว่า “พลัง” ผ่านทางภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” พร้อมชื่อภาพ หรือ คําอธิบายสั้นๆ ขนาดไม่ต่ํากว่า 2.5 MB ในรูปแบบ .jpg ,...

ประกวดภาพถ่าย ขาว–ดำ “มองท่าเตียนผ่านเลนส์”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของท่าเตียนมิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวหัวใจอาร์ต ที่มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งภาพถ่ายขาว-ดำ ที่ถ่ายทอดความเป็นท่าเตียนในปัจจุบัน ผ่านมุมมองต่างๆ ในสายตาของตัวคุณเอง ชิงรางวัลทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง (เขตพระราชฐานชั้นใน) และภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำมาจัดแสดงใน “Tha Tian Photo Exhibition” ณ มิวเซียมสยาม https://www.facebook.com/museumsiamfan เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 + รางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 10 รางวัล...

Latest articles

Canon โดนเรียกค่าไถ่ ถูกขโมยข้อมูล 10TB

อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ายกล้องชื่อดังอย่าง Canon ถูกโจมตีด้วย Ransomware ส่งผลกระทบต่อบริการมากมายเช่นอีเมลของ Canon, Microsoft Teams, เว็บไซต์ USA และแอปพลิเคชันภายในอื่น ๆ image.canon เว็บบริการฝากรูปภาพและวีดีโอบนคลาวด์ที่ให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลฟรี...

Sony เปิดตัว A7sIII แล้ว ไปชมสเปกกัน

เกือบ 5 ปีแล้วที่ Sony ปล่อย A7SII ออกมา ทุกคนก็ลุ้นกันว่ากล้องสายวีดีโอ Sony A7sIII ตัวใหม่จะมาเมื่อไหร่วันนี้ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวซะที ไปชมสเปก Sony A7sIII กันครับว่าสมการรอคอยหรือเปล่า

ภาพเงาเสือ perfect shot ที่รอถ่ายถึง 6 วัน

ช่างภาพสัตว์ป่าต้องใช้ความอดทนสูงประกอบกับดวงด้วยส่วนหนึ่ง ทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นกับช่างภาพ Mithun H ที่ได้เก็บภาพเงาเสือ นั่นก็คือถาพเสือดำซ้อนอยู๋หลังเสือดาวที่ทำให้ดูเหมือนเป็นเงาของมัน Mithun H ได้เข้าไปที่เขตป่าสงวน Kabini ในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือเป็นสวรรค์ของช่างภาพสัตว์ป่า

เทคนิคถ่ายภาพดาวหางนีโอไวส์ ถ้าพลาดต้องรออีก 7 พันปี

ก่อนจะเข้าเรื่องเทคนิคขอเกริ่นนำ ทำความรู้จักเจ้าดาวหางนีโอไวส์ นี้ก่อน ดาวหางนีโอไวส์ เป็นดาวหางคาบยาว โคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 7,125 ปี ซึ่งในช่วงเดือน กค. นี้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและถ่ายภาพได้ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 20-23 ก.ค. 2563 นี้ เพราะดาวหางนีโอไวส์จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 23 ก.ค.
42.6k Followers
Follow