fotofaka

1963 Posts

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

รางวัล: ชนะเลิศแต่ละประเภท 15,000 บาท โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” ชื่อโครงการ ฯ โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง นิตยสาร K MAGAZINE ความเป็นมาของโครงการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505...

ประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ปี 2558

รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส...

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ งานวันนริศ “ร้อน”

รางวัล รางวัลยอด เยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท...

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หออัครศิลปิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ชิงเหรียญรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เงื่อนไข ส่งไฟล์ภาพถ่าย (ไม่เกิน ๓ ภาพ/๑ คน)...

ประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต”

รางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย...

ประกวดภาพถ่าย ”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

รางวัลประะเภทนก ระดับบุคคลทั่วไป  รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล - ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑...

ประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2014”

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) รวมมูลค่า 67,900 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS รวมมูลค่า 11,540 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น...

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 “ศรัทธา”

รางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย...

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓ ”

รางวัลของภาพที่ส่งเข้าประกวด มีรางวัลดังต่อไปนี้ ๑. รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงิน รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล ๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ ๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล...

ประกวดภาพถ่าย “พลัง…GS พลังในแบบคุณ”

กิจกรรมร่วมสนุกกับ GS Battery เพียงส่งภาพถ่าย พลังในมุมมองของคุณ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” ถ้าพูดถึงคําว่าพลัง คุณนึกถึงอะไร? เพียงร่วมแชร์มุมมองที่คุณมีให้กับคําว่า “พลัง” ผ่านทางภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง...GS พลังในแบบคุณ” พร้อมชื่อภาพ หรือ คําอธิบายสั้นๆ ขนาดไม่ต่ํากว่า 2.5 MB ในรูปแบบ .jpg ,...

ประกวดภาพถ่าย ขาว–ดำ “มองท่าเตียนผ่านเลนส์”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของท่าเตียนมิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวหัวใจอาร์ต ที่มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งภาพถ่ายขาว-ดำ ที่ถ่ายทอดความเป็นท่าเตียนในปัจจุบัน ผ่านมุมมองต่างๆ ในสายตาของตัวคุณเอง ชิงรางวัลทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง (เขตพระราชฐานชั้นใน) และภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำมาจัดแสดงใน “Tha Tian Photo Exhibition” ณ มิวเซียมสยาม https://www.facebook.com/museumsiamfan เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 + รางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 10 รางวัล...

Latest articles

GoPro Hero 9 Black มาแล้ว สเปคเทพ มาพร้อมจอหน้า ความละเอียด 5K

ในที่สุด GoPro ก็ทำจอด้านหน้าออกมาซะที ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะเลย GoPro Hero 9 Black มาพร้อมกันสั่น HyperSmooth 3.0 ที่ดีกว่าเดิม ความละเอียด 5K 30p ไปชมสเปค GoPro Hero 9 Black แบบละเอียดกัน

เปรียบเทียบ Sony a7C และ a7III ฉบับละเอียด

หลังจากที่ Sony a7C เปิดตัวไป ด้วยราคาที่เท่ากับ a7III ในตอนนี้ หลายๆคนคงจะสงสัยแล้วตัวไหนดีกว่ากัน ถ้าตัดสินใจซื้อควรจะเลือกตัวไหน เดี๋ยว FOTOFAKA จะมาสรุปให้ฟังกันครับ การออกแบบ

เปิดตัว Sony a7C กล้องฟูลเฟรม IBIS ที่เล็กที่สุดในโลก

หลังจากที่มีข่าวลือกันอย่างหนาหูสำหรับกล้องตัวใหม่ของ Sony ตอนนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกล้อง Sony a7C สเปคอาจไม่ได้สูงกว่า a7III แต่จะเน้นเรื่องความเบาและขนาดเล็ก เพราะมีน้ำหนักมากกว่า a6600 แค่ 1% ถึงแม้กล้องตัวนี้จะเป็นฟูลเฟรมก็ตาม จึงได้ชื่อว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมที่มี IBIS ที่เล็กและเบาที่สุดในโลก (ถ้าไม่นับ IBIS ยังเป็น Sigma fp อยู่)...

ชมภาพน่ารักๆ ที่เข้ารอบประกวดภาพสัตว์ป่าฮาเฮปี 2020

ในที่สุดการประกวดถ่ายภาพสัตว์ป่าฮาเฮ หรือ Comedy Wildlife Photography awards 2020 ก็ได้ผู้เข้ารอบแล้ว ถ้าใครพลาดปี 2019 ไปดูได้ที่นี่ ในปี 2020 นี้มีความสดใหม่หลายๆภาพเลยไปดูกันดีกว่า
42.0k Followers
Follow