ประกวดภาพถ่าย “Bangkok Skyline 2018” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

0

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ซีบีอาร์อีจึงจัดการประกวดภาพถ่ายครั้งพิเศษขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018” เชิญชวนให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพส่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี 2561 ชิงรางวัลกล้อง Leica ถึง 3 รุ่นและของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท 

กติกาการร่วมประกวดภาพถ่าย

หัวข้อของภาพถ่าย
“Bangkok Skyline 2018” ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี 2561
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand”  www.facebook.com/CBREThailand  หรือ Follow อินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand โดยใช้เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

คุณสมบัติของภาพเข้าประกวด

 • ไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์ม กล้องดิจิตอล และกล้องมือถือ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่เป็นการตัดต่อภาพ
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือแอบอ้าง ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 • ต้องไม่มีภาพบุคคลที่เห็นหน้าตาอย่างชัดเจน ลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยใช้ในเชิงพาณิชย์ใดๆ มาก่อน
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในปีพ.ศ. 2561 เท่านั้น
 • ขนาดภาพด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล  โดยมีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 • ขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพไม่ต่ำกว่า 1 MB

 
การส่งภาพเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ในรูปแบบ ”นามสกุล_อักษร 3 ตัวแรกของชื่อ ตามด้วยลำดับภาพ” เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Lastname_Fir1, Lastname_Fir2, Lastname_Fir3 
 • ส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล นามสกุล jpg เท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด แต่ต้องรวบรวมทุกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดพร้อมกันในครั้งเดียว ไม่สามารถส่งภาพเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังได้
 • ส่งภาพถ่ายด้วยการอัพโหลดไฟล์ภาพบนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive, WeTransfer, Dropbox ฯลฯ แล้วแนบลิ้งค์มาในใบสมัคร  
 • การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งภาพตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ทุกประการ

 
เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร CBRE ประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิจาก Leica ประเทศไทยจะพิจารณาจากมุมมองและเรื่องราวของภาพที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี 2561 ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าประทับใจ   ทั้งนี้ การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้  โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว   คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินหากพบว่าผู้ชนะมีการกระทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง
 
ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1: กล้อง Leica CL Vario Kit 18-56mm มูลค่า 143,800 บาท จำนวน  1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลที่ 2: กล้อง Leica D-LUX (Typ 109) มูลค่า 40,000 บาท จำนวน  1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลที่ 3: กล้อง Leica Sofort มูลค่า 12,700 บาท จำนวน  1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย: บัตรกำนัล มูลค่า 4,000 บาท จำนวน  2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย

 
ระยะเวลาจัดการประกวด

 • กำหนดส่งภาพ: 20 กันยายน 2561 – 6 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผล: ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand”  www.facebook.com/CBREThailand และทางอินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • พิธีมอบรางวัล: ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 รางวัลจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

 
การประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018

 1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” www.facebook.com/CBREThailand และ      ทางอินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ 
 3. ผู้ชนะกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. โดยการส่ง ชื่อ – นามสกุล หมายเลขติดต่อ และสำเนาบัตรประชาชน มาทาง Inbox ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ CBRE Thailand หรือ Direct Message ของอินสตาแกรม CBRE Residential Thailand มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้ชนะจะต้องคงสถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” หรือ Follower อินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” จนถึงวันที่ได้รับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การรับรางวัลทันที
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 6. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 7. บริษัทจะทำการติดต่อกลับผู้ชนะในภายหลัง เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงานซีบีอาร์อี กรุงเทพฯ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา ของรางวัล หรือการยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในการใช้ภาพ
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด CBRE ประเทศไทยมีสิทธิ์ในการเผยแพร่  รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ   ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์   สำหรับภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของ CBRE ประเทศไทยทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ CBRE ประเทศไทย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณธันย์ชนก โพบุตร  แผนกสื่อสารองค์กร  02 119 1523 [email protected]

กดเพื่อกรอกใบสมัคร