นิทรรศการ Black and White Thai*Land*Scape 2015

0

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการ Black and White Thai*Land*Scape 2015

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

งานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายขาวดำ Black and White Thai*Land*Scape 2015
งานแสดงภาพถ่ายกลุ่ม ของครู Somchai Suriyasathaporn , Jittima Sa-ngeamsunthron
และนักเรียนจาก CameraEyes School
ผลงานภาพถ่ายขาวดำแบบไฟน์อาร์ท ปริ๊นท์อย่างประณีตกว่า 40 ภาพ
Special Guest : Chamni Thipmanee
วันที่ 3-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
โถงชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE

***รายชื่อผู้ร่วมแสดง***
1. สมชาย สุริยาสถาพร Somchai Suriyasathaporn
2. จิตติมา เสงี่ยมสุนทร Jittima Sa-ngeamsunthron
3. อัครวินท์ ไกรฤกษ์ Akkarawin Krairiksh
4. ณัฏฐกิตติ์ สุขเจริญสุข Nuttakit Sukjaroensuk
5. อัครพล ขาวบาง Arkarapol Khaobang
6. เกษมสันต์ พิมพ์อ่ำ Kasemsan Pim-um
7. เอนก ปิ่นวนิชย์กุล Anake Pinvanichkul
8. นพดล อิ่มโอชา Noppadon Imocha
9. อภิเดช กำพลวรรณ Apidej Kamponwan
10. เสกสิทธิ์ เดชบุญคุ้ม Seksit Detbunkhum
11. ศุภกร สิทธิไชย Supakorn Siddhichai
12. ชัยวุฒิ สุทธิบุตร Chaivut Suthibutr
13.วีรกิจ สุทธาศวิน Virakich Sudhasawin
14. วิจักร เกตุมนตรี Wijak Katemontree
15. วสันต์ คลังมนตรี Wasan Khangmontree
16. สรชา ไทยศรีวงศ์ Soracha Thaisriwongse
17. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ Sakuna Sajjaisariyawut
18. เรวัติ นิพัทธโกศลสุข Rayvat Nipatakosolsuk
19. อารีย์ เดชะเอื้ออารีย์ Aree Deja-aur-arie
20.ปิยดา มัจฉาธิคุณ Piyada Machathikun

งานนี้มีสินค้าอื่นๆจำหน่ายด้วย

ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน

 

เสื้อ

ลองชม Teaser ดูครับ

 

credits: facebook