Canon กำลังพัฒนาเลนส์ 50-80mm f/1.1

0

แคนนอน ได้กำลังพัฒนาเลนส์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ซึ่งสิทธิบัตรได้แสดงออกมาว่ามันคือเลนส์ 50-80mm f/1.1 เป็นมากกว่าเลนส์ฟิกที่ซูมได้ซะอีก

ใบสิทธิบัตรที่ US20190243111 แสดงเลนส์ระยะ 50-80mm โดยมี f/1.8, f/1.6, f/1.4, f/1.2, และ f/1.1 แคนนอน เคยทำเลนส์ f/1.0 มาก่อน นั่นก็คือ 50mm f/1.0 แต่ f/1.1 บนเลนส์ซูมนั้นกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์

นี่เป็นการออกแบบภายในของเลนส์ตัวนี้

เลนส์ตัวนี้มีการคาดการณ์ว่าจะใช้กับเมาท์ RF ใหม่จากแคนนอน สำหรับกล้องฟูลเฟรม

ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเลนส์ตัวนี้จะเปิดตัวช่วงครึ่งปีหน้า รายละเอียดอื่นๆ หากมีเพิ่มเติมจะแจ้งกันให้ทราบอีกทีครับ

credits: petapixel