ประกวดถ่ายภาพ

ประกวดภาพถ่าย หลงรักวิถีไทย

แบ่งเป็นสี่ประเภท 1) วิถีไทยภาคเหนือ 2) วิถีไทยภาคอีสาน 3) วิถีไทยภาคกลางและตะวันออก 4) วิถีไทยภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- การท่องเที่ยวและกีฬา รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน...

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28) โดยในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานทั้ง 6 ถ้วย อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดไม่ได้ การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28 นี้จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย...

ประกวดภาพถ่าย “หนูรัก..พ่อ” โดย Paseomall

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "หนูรัก..พ่อ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท สอบถามรายละเอียด โทร. 02-329-8955 , 8999 thepaseomall.com

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกสุดฟิล

ริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกสุดฟิล" ชิงเงินรางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ กติกา ส่งภาพ พ่อลูก 1 ภาพ ไม่จำกัดอายุ ตั้งแต่ 15 พ.ย. ถึง 30 พ.ย. 57 ตัดสินผู้ชนะ 1 ธ.ค. 57 โดย ทีมงานผู้จัดงาน รับรางวัล...

ประกวดภาพถ่าย “ความสุขกับชลประทาน”

รางวัลสูงสุด 50,000 บาทหลายรางวัล หัวข้อ “ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ 2” หลักการและเหตุผล กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ํา การบริหาร จัดการน้ํา ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 112 ปี ของการดําเนินงาน กรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาภารกิจเหล่านั้นให้ทั่วถึง และต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยัง พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของการ ดําเนินงานในโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมุ่งหวังให้ผลที่ได้นํามาซึ่ง ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในอนาคต กรมชลประทานจึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายงาน ชลประทาน ปี 2557 ขึ้น...

ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

รางวัล: ชนะเลิศแต่ละประเภท 15,000 บาท โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” ชื่อโครงการ ฯ โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน” หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง นิตยสาร K MAGAZINE ความเป็นมาของโครงการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505...

ประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์ ปี 2558

รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″ โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส...

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ งานวันนริศ “ร้อน”

รางวัล รางวัลยอด เยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท...

ประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓

หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พ่อลูกผูกพัน ปี ๓ เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หออัครศิลปิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ชิงเหรียญรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) เงื่อนไข ส่งไฟล์ภาพถ่าย (ไม่เกิน ๓ ภาพ/๑ คน)...

Latest articles

spot_imgspot_img
198.2k Followers
Follow