ประกวดถ่ายภาพ

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2561” โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยในการจัดการประกวดครั้งที่ผ่านมา ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด ส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องDigital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ไม่จำกัดหัวข้อและเนื้อหาของภาพถ่าย  รวมถึงไม่มีการจำกัดอายุของภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นภาพเอกรงค์เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2500 pixels (Pixel Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว (Document...

ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เมืองที่ฉันรัก”

เพื่อฉลองความผูกพันสัญญามิตรภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการ เท็งคาวาได้จัดการประกวดภาพถ่ายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ทั้งไทย และต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ผ่านการถ่ายภาพ และเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการถ่ายภาพให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เทศกาลประกวดภาพถ่ายนานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด คืออะไร ? เนื่องจากเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เมืองฮิงาชิคาวา (Higashikawa, Hokkaido) ถูกประกาศให้เป็น “เมืองแห่งการถ่ายภาพ” หนึ่งเดียวของโลก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการถ่ายภาพ...

FOTOFAKA จัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “รูปที่ดีที่สุดของคุณในปี 2017”

จะเข้าสู้สิ้นปีกันแล้ว ผมมีกิจกรรมเล็กๆ มาให้เพื่อนร่วมสนุกกันครับ แน่นอนเราเป็นเพจที่ให้ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพและข่าวสารด้านการถ่ายภาพ ก็ต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆโพสต์ภาพที่ดีที่สุดที่ได้ถ่ายไว้ในปีนี้คนละภาพ ผู้ชนะจะได้กล้องโพลารอยด์ใส่เมมได้ Kodak Printomatic (สั่งซื้อที่นี่) และ เสื้อลายสวยๆสำหรับช่างภาพโดยเฉพาะครับ  กติกา โพสต์ภาพที่ดีที่สุดของคุณในคอมเมนต์เฟสบุ๊ค โพสต์นี้ http://bit.ly/2AbSwFi โพสต์ได้คนละ 1 ภาพเท่านั้น Like และ แชร์ โพสต์นี้ http://bit.ly/2AbSwFi แบบสาธารณะ  ถ่ายด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ ขอแค่เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเองก็พอ ภาพสีหรือขาวดำก็ได้ รางวัล ...

การประกวดภาพถ่าย ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต คอนเทสต์ หัวข้อ “ความทรงจำ” ครั้งที่ 6

การประกวดภาพถ่าย ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 6 เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางไฟน์อาร์ท (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย...

ประกวดถ่ายภาพ “Gumi Gumi #SNAP COLOR FUN #แชะให้ FUN สีสันให้โดน”

เครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวชิ้นโต อย่าง กุมิกุมิ ได้จัดการประกวดถ่ายภาพใน แคมเปญที่มีชื่อว่า “Gumi Gumi #SNAP COLOR FUN #แชะให้ FUN สีสันให้โดน” กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม - ผู้ร่วมสนุกส่งรูปถ่ายในตีม “Gumi Gumi SNAP COLOR FUN แชะให้ Fun สีสันให้โดน!" มาทางหน้า Fanpage: www.facebook.com/iloveGumiGumi  พร้อม #GumiGumiColorFun #แชะให้Funสีสันให้โดน...

ลุ้นรับ Leica SL พร้อมเลนส์ครบเซ็ต! กับการประกวดถ่ายภาพแคมเปญ “#ซ่าตัวจริง Snap The Moment : ซ่า Inspired” โดยโซดาสิงห์

  หลังจากที่โซดาสิงห์ได้จัดประกวดถ่ายภาพ "Soda Singha #ซ่าตัวจริง Snap the Moment" ในครั้งแรกขึ้น ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลงานกันไปมากกว่า  5,200 รูป ได้ผลงานผู้ชนะเป็นรูปถ่ายที่มีพลัง และได้รับการยอมรับ และพูดถึงในวงกว้าง อีกทั้งได้ของรางวัลที่พิเศษสุดๆ อย่าง LEICA SL พร้อมเลนส์ครบเซ็ท กิจกรรมดีๆแบบนี้ได้กลับมาอีกครั้ง ภายใต้คอนเซ็ปท์ #ซ่าInspired  ซึ่งต่อยอดมาจากกิจกรรมครั้งที่แล้ว  ให้คุณแชร์รูปถ่าย ภายใต้แนวคิด “ความซ่า Inspire ให้คุณเห็นอะไร” รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขัน โดยการแบ่งการแข่งขันเป็น 4 รอบ ผู้ชนะแต่ละรอบจะได้รับกล้อง LEICA D-LUX รวมทั้งยังได้มีสิทธิ์เข้าร่วม Workshop กับ LEICA AMBASSADORS และแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใหญ่ อย่าง LEICA M10, LEICA TL2 และ LEICA...

ประกวดภาพถ่าย PMAC 2018 ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases : ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ" ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมีทั้งการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ประเภทของงานศิลปกรรม ...

ถ่ายรูปขยะที่คุณช่วยเก็บเพื่อลุ้นรับรางวัล กับแคมเปญ “Dell Shore Up Challenge”

เดลล์ จัดแคมเปญออนไลน์สายอนุรักษ์ กระตุ้น “ความรักษ์” ให้หาดทราย และท้องทะเล กับกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในแคมเปญ “Dell Shore Up Challenge” หวังให้ชาวโซเชี่ยลช่วยกันรณรงค์ผ่านโซเชี่ยลของตน ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน เดลล์ จึงผุดแนวคิดสนุกๆ แต่ได้ “ความรักษ์” คนละไม้คนละมือในแบบไวรัล  อย่าง Dell Shore Up Challenge ที่เป็นกระแสแรงในตอนนี้ กติกาการร่วมกิจกรรม 1....

ประกวดถ่ายภาพ YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017

YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017 ได้เวลาปล่อยของ เปิดมุมมองใหม่กับการถ่ายภาพเชิงสตรีท The Jam Factory Magazine และ Street Photo Thailand ขอท้าช่างภาพเลือดใหม่ไฟแรงร่วมส่งภาพถ่ายเชิงสตรีทในแนวของคุณ รางวัล คัดเลือก 20 คน ผู้เข้ารอบแรกจะได้รับสิทธิ์พิเศษเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นกับกลุ่ม Street Photo Thailand แบบเอ็กซ์คลูซีพ ในวันที่ 22 -...

Latest articles

spot_imgspot_img
198.2k Followers
Follow