ประกวดภาพถ่าย “เชิญตะวัน ๓ ฤดู” เงินรางวัลรวม 520,000 บาท

โครงการ “ประกวดถ่ายภาพ เชิญตะวัน ๓ ฤดู พุทธศิลป สื่อพุทธธรรม ” เป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างการศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี)
พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย ร่วมกับ สมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแนวพุทธศิลปพุทธธรรม นำการท่องเที่ยว

เน้นให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเปลี่ยนมุมมองในการท่องเที่ยว
แนวใหม่ ของจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์
• เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวพุทธศิลป
• เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
• เป็นการเปิดโลกทัศน์ ของธรรมะในแนวเซน
• เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมตามแนว ท่าน ว.วชิระเมธี
• เพื่อจะนำรูปไปเผยแผร่ให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามของพุทธศิลป เพื่อสื่อถึงพุทธธรรม

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูหนาว 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูฝน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูร้อน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไปและช่างภาพอาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศและอายุ

การสมัครช่างภาพ
ขอลิงค์สมัครได้ที่ [email protected]
ลิงค์ลงทะเบียน
(เตรียม สำเนาบัตรประชาชน รูปหน้าตรง เพื่อใช้ในการอัพโหลดลงทะเบียนด้วยนะครับ)

ช่างภาพที่ลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดประกวดจะส่งลิงค์ กลุ่ม Line ให้กับช่างภาพทาง Email

ระยะเวลา

เริ่มลงทะเบียนช่างภาพ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
• เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
• ตัดสินภาพวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562
• ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2562
• มอบรางวัลประมาณวันที่ 10 มกราคม 2563
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ส่งภาพและไฟล์งานด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซอง
ด้านขวาว่า “ โครงการประกวดไร่เชิญตะวัน ๓ ฤดู ”
ส่งภาพถ่ายมาที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน ๒๑๗ หมู่ ๒๕
บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
(ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง ดิจิตอล ที่มีความละเอียดของ
  ภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi ในรูปไฟล์ .jgp และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิ
  ภาพ หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย ขนาดรูป 12 x 18 ติดฟิวเจอร์บอดสีดำกว้าง
  ออกมาด้านละ 2 นิ้ว
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง
  รางวัลเดียว
 3. เริ่มถ่ายภาพได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
 4. เป็นภาพที่อยู่ภายในบริเวณไร่เชิญตะวันเท่านั้น
 5. ระบุวันที่ เดือนปี ภาพถ่ายให้ชัดเจน
 6. เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและสามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าเกินความเป็นจริง
  (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนช่างภาพก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิส่งภาพ
  เข้าประกวด ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ [email protected]
 8. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม
  ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของบุคคลอื่น
  มาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ต้องเป็นภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่
  เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้
  ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิด ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย
  เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือโซเชียลมีเดียทุกชนิด
  รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขาย Stcok Photo
 10. ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลำดับภาพ ชื่อ
  ภาพให้ครบสมบูรณ์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 11. ภาพที่ส่งประกวดและไฟล์ภาพ ทางไร่เชิญตะวัน จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
  และทางผู้จัดมีสิทธิ์นำใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 12. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพ
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์
  ใดๆ ทั้งสิ้น

กฏข้อบังคับของช่างภาพในการถ่ายภาพ ไร่เชิญตะวัน

 1. ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนกับสมาคม
  ถ่ายภาพ กรุงเทพไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อรับลงทะเบียนได้ที่
  [email protected]
 2. สามารถเข้าพักในไร่เชิญตะวันได้ ครั้งละไม่เกิน 5 วัน
 3. ต้องปฏิบัติตามกฏของไร่เชิญตะวัน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกนอกสถานที่
 4. ห้ามทำลายทรัพย์สินสิ่งของภายในไร่เชิญตะวัน
 5. ต้องขออนุญาตในการถ่ายภาพบางสถานที่ ภายในไร่เชิญตะวัน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินภาพ

 1. อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. นพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 3. อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม)
 4. อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ
 5. ร.ศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
 6. อาจารย์ประสพ มัจฉาชีพ
 7. สุขุม มีพันแสน

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected]

207,021FansLike
1,340FollowersFollow
650FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

12 ไอเดียถ่ายภาพสุดสร้างสรรค์โดย Jordi Koalitic

Jordi Koalitic ช่างภาพที่ชอบมองหาไอเดียใหม่ๆมาถ่ายรูปจนมีผู้ติดตามใน IG ล้านกว่าคนแล้ว วันนี้จะมีแบ่งปันไอเดียให้เพื่อนๆได้ชมกัน ไม่ใช่แค่ภาพที่เสร็จแล้ว แต่เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำด้วย ไปชมกันเลยครับ

9 เทคนิคที่ช่วยให้ถ่ายภาพในที่มืดได้คมชัด

ออโต้โฟกัสในกล้องรุ่นใหม่ๆ เป็นระบบที่ดีมาก ช่างภาพส่วนใหญ่ชอบใช้มัน มันไม่ค่อยทำให้ผิดหวัง แต่เรากำลังพูดถึงกลางคืน และคุณจะไปถ่ายบางอย่าง คุณหาที่ๆดี ตั้งขาตั้งแล้ว หลังจากนั้นใช้ออโต้โฟกัส คุณจะรู้สึกได้ว่าวงแหวนโฟกัสจะหมุนไปหมุนมา เพื่อจะพยายามโฟกัส แต่ไม่สำเร็จ แล้วจะทำไงละทีนี้ ? แน่นอนว่ามันไม่ใช้แค่กลางคืนหรอก แต่ที่มืดๆก็เป็น วันนี้ Jim Hamel จะมาบอกเทคนิคดีๆ ใหหเราอ่านกัน 1) เล็งจุดที่สว่าง เมื่อคุณยังใช้ ออโต้โฟกัสอยู่ แม้ว่ามันจะมืด แต่ส่วนมากที่มืดๆ ก็จะมีจุดสว่างอยู่ซักจุดสองจุด  อาจเป็นแสงที่ถนน...

10 บทความถ่ายภาพที่คนอ่านมากที่สุด ในครึ่งปี 2017

ผ่านมาครึ่งปีแล้ว ผมขอรวบรวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพที่คนอ่านมากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2017 (ใน FOTOFAKA) เผื่อมีใครพลาดบทความไหน ก็สามารถเข้าไปตามอ่านกันได้ (โดยคลิ๊กที่หัวข้อบทความนั้นๆ หรือรูปภาพ) การใช้ แม่แบบการจัดองค์ประกอบ เพื่อพัฒนาฝีมือถ่ายภาพ แม่แบบการจัดองค์ประกอบหรือ composition templates เหมือนเรามีตัวอย่างการจัดองค์ประกอบไว้ในหัวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภาพที่จัดองค์ประกอบแบบนี้จะดูน่าสนใจ เมื่อเราไปถ่ายสถานการณ์จริง เราก็จะใช้แม่แบบนี้มาปรับใช้ได้ 10 เทคนิคในการถ่ายภาพบุคคล สุดเจ๋ง เมื่อหลายคนกำลังถ่ายตามกฏต่างๆ แต่ช่างภาพที่ชื่อ Darren Rowse เขากลับมองว่าภาพบุคคลสวยๆหลายภาพล้วนแล้วแต่เกิดจากการแหกกฏ !! 5 เทคนิคในการถ่าย...

วิธีการหลีกเลี่ยงรอยยิ้มปลอมๆในการถ่ายคน

รอยยิ้มที่แท้จริงนั้นสามารถดึงดูดและทรงพลังมาก และช่างภาพส่วนใหญ่ก็ชอบมัน เมื่อมองในระดับภาษากายแล้ว คุณจะพบว่ารอยยิ้มที่ไม่เสแสร้งนี้บอกเราว่า เป็นมิตร ไม่ใช่ศัตรู มีความสุข อยู่ในสถานที่ที่ดีทางด้านจิตใจ และรอยยิ้มนั้นสามารถดึงดูดพร้อมมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนดู มีคนหลายคนที่ฝืนยิ้มเพื่อแสดงว่าตัวเองมีความสุข หรอืเป็นมิตร แต่จริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้น และสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏออกมาต่อหน้ากล้อง ความจริงก็คือ เมื่อผู้คนอยู่ต่อหน้ากล้อง พวกเขารู้สึกอาย และ ไม่เป็นตัวของตัวเอง และเมื่อเราบอกให้เขายิ้ม ผลลัพธ์ที่ได้ มักจะเป็นรอยยิ้มแบบปลอมๆ ส่งผลให้ภาพที่ได้ดูไม่จริงใจเท่าไหร่ ผู้คนจะแกล้งยิ้มก็ต่อเมื่อ กังวล หรือ อึดอัด แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ...

รวมท่าโพสสำหรับถ่ายรูปนายแบบ

หลังจากนำเสนอ รวมท่าโพสสำหรับถ่ายรูปนางแบบ (ภาคแรก) รวมท่าโพสสำหรับถ่ายรูปนางแบบ (ภาคสอง) ไปมีหลายคนเรียกร้องให้ จัดของผู้ชายมาให้บ้าง จัดให้เลยครับ ก่อนอื่นต้องยกเครดิตให้นาย Kaspars Grinvalds ที่นำข้อมูลจาก แอพ Posing App มาลงให้เราดูกันครับ มาดูกันเลยดีกว่าครับ 1. ท่าแบบง่ายๆ  ถ่ายครึ่งบนโดยที่นายแบบยืนกอดอก ระวังไว้สองเรื่องคือ A) ดึงไหล่กลับขึ้นมาเล็กน้อย, B) ระวังเรื่องพุง 2. ท่ากอดออก็ใช้ได้กับการถ่ายเต็มตัวเช่นดัยวกัน โดยให้นายแบบไขว้ขาดังภาพ แต่อย่าให้ขาทั้งสองรับน้ำหนักตัวเท่ากัน ไม่งั้นภาพจะออกมาไม่ดี 3. คำถามที่นายแบบมักถามคือ ควรเอามือไว้ตรงไหนดี ? คำตอบง่ายมาก...

Related articles