ประกวดภาพถ่าย “เชิญตะวัน ๓ ฤดู” เงินรางวัลรวม 520,000 บาท

โครงการ “ประกวดถ่ายภาพ เชิญตะวัน ๓ ฤดู พุทธศิลป สื่อพุทธธรรม ” เป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างการศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี)
พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย ร่วมกับ สมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแนวพุทธศิลปพุทธธรรม นำการท่องเที่ยว

เน้นให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเปลี่ยนมุมมองในการท่องเที่ยว
แนวใหม่ ของจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์
• เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวพุทธศิลป
• เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
• เป็นการเปิดโลกทัศน์ ของธรรมะในแนวเซน
• เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมตามแนว ท่าน ว.วชิระเมธี
• เพื่อจะนำรูปไปเผยแผร่ให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามของพุทธศิลป เพื่อสื่อถึงพุทธธรรม

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูหนาว 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูฝน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูร้อน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไปและช่างภาพอาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศและอายุ

การสมัครช่างภาพ
ขอลิงค์สมัครได้ที่ [email protected]
ลิงค์ลงทะเบียน
(เตรียม สำเนาบัตรประชาชน รูปหน้าตรง เพื่อใช้ในการอัพโหลดลงทะเบียนด้วยนะครับ)

ช่างภาพที่ลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดประกวดจะส่งลิงค์ กลุ่ม Line ให้กับช่างภาพทาง Email

ระยะเวลา

เริ่มลงทะเบียนช่างภาพ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
• เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
• ตัดสินภาพวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562
• ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2562
• มอบรางวัลประมาณวันที่ 10 มกราคม 2563
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ส่งภาพและไฟล์งานด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซอง
ด้านขวาว่า “ โครงการประกวดไร่เชิญตะวัน ๓ ฤดู ”
ส่งภาพถ่ายมาที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน ๒๑๗ หมู่ ๒๕
บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
(ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง ดิจิตอล ที่มีความละเอียดของ
  ภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi ในรูปไฟล์ .jgp และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิ
  ภาพ หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย ขนาดรูป 12 x 18 ติดฟิวเจอร์บอดสีดำกว้าง
  ออกมาด้านละ 2 นิ้ว
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง
  รางวัลเดียว
 3. เริ่มถ่ายภาพได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
 4. เป็นภาพที่อยู่ภายในบริเวณไร่เชิญตะวันเท่านั้น
 5. ระบุวันที่ เดือนปี ภาพถ่ายให้ชัดเจน
 6. เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและสามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าเกินความเป็นจริง
  (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนช่างภาพก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิส่งภาพ
  เข้าประกวด ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ [email protected]
 8. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม
  ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของบุคคลอื่น
  มาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ต้องเป็นภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่
  เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้
  ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิด ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย
  เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือโซเชียลมีเดียทุกชนิด
  รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขาย Stcok Photo
 10. ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลำดับภาพ ชื่อ
  ภาพให้ครบสมบูรณ์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 11. ภาพที่ส่งประกวดและไฟล์ภาพ ทางไร่เชิญตะวัน จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
  และทางผู้จัดมีสิทธิ์นำใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 12. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพ
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์
  ใดๆ ทั้งสิ้น

กฏข้อบังคับของช่างภาพในการถ่ายภาพ ไร่เชิญตะวัน

 1. ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนกับสมาคม
  ถ่ายภาพ กรุงเทพไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อรับลงทะเบียนได้ที่
  [email protected]
 2. สามารถเข้าพักในไร่เชิญตะวันได้ ครั้งละไม่เกิน 5 วัน
 3. ต้องปฏิบัติตามกฏของไร่เชิญตะวัน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกนอกสถานที่
 4. ห้ามทำลายทรัพย์สินสิ่งของภายในไร่เชิญตะวัน
 5. ต้องขออนุญาตในการถ่ายภาพบางสถานที่ ภายในไร่เชิญตะวัน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินภาพ

 1. อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. นพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 3. อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม)
 4. อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ
 5. ร.ศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
 6. อาจารย์ประสพ มัจฉาชีพ
 7. สุขุม มีพันแสน

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected]

206,301FansLike
1,272FollowersFollow
654FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

การถ่ายทางช้างเผือกด้วยกล้องฟิล์ม Medium Format

 Jason De Freitas ช่างภาพออสเตรเลียที่รักการถ่ายฟิล์ม เขาได้มาแบ่งปันวิธีถ่ายฟิล์มด้วยกล้อง Medium Format ที่หลังบ้านของเขา ซึ่งออกมาสวยงามชัดเจนมาก สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ยากในการถ่ายทางช้างเผือกด้วยกล้องฟิล์มคือการคำนวนความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งไม่ได้เหมือนกล้อง...

6 ทิป สำหรับการถ่าย Macro ด้วยเลนส์ Tele

การถ่ายมาโครเป็นศิลปะเกี่ยวกับการจับภาพสิ่งที่เล็กมากๆ โดยหลายคนอาจใช้เลนส์มาโคร 1:1 (ตัวแบบในรูปจะมีขนาดเท่าของจริง) ซึ่งเหมาะสำหรับเข้าใกล้วัตถุได้เยอะๆ หรือบางคนอาจใช้ ท่อต่อมาโคร หรือ ฟิลเตอร์ close-up หรือ reverse ring เพื่อจะถ่าย แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงสิ่งเหล่านี้กัน เราจะพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนมีในกระเป๋าอยู่แล้วคือ เลนส์ Tele   เลนส์เทเล หรือเลนส์ระยะไกลนั้นยอมให้เราถ่ายระยะไกลได้ตามชื่อของมันทำให้สามารถถ่ายสิ่งเล็กๆ ออกมาให้มีขนาดใหญ่ได้ มาดูทิปการถ่ายกันดีกว่า 1) ขาตั้ง เนื่องจาก มี Focal Length...

8 เคล็ด(ไม่)ลับ ในการถ่าย Landscape ช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่น่ามหัศจรรย์ในการถ่าย Landscape มันช่วยขับความคิดสร้างสรรค์ออกมา ทั้งเรื่องสี, พื้นผิว,  และแสงนุ่มๆ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดภาพที่น่าสนใจได้ มันง่ายที่จะหันกล้องไปที่ใบไม้สีสวยๆ แล้วถ่ายโดยไม่คิดเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบ แต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆ นี่จะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ภาพออกมาสวยขึ้น 1)ใช้เลนส์ที่มี focal length สูง (เลนส์เทเล) เลนส์ Wide สามารถทำให้ภาพของคุณดูยิ่งใหญ่และดูน่าสนใจได้ แต่การใช้เลนส์เทเลที่มี focal length สูงๆ (200mm หรือมากกว่า) มันช่วยลดความซับซ้อนของฉาก และช่วยให้...

13 เคล็ดลับการดูแลกล้องในหน้าฝน

หน้าฝนเข้ามาแล้ว คนรักการถ่ายภาพอย่างเรา ต้องรักษาทั้งร่างกาย และรักษาทั้งกล้อง ซึ่งในเรื่องของกล้องนอกจากจะป้องกันกล้องจากฝนแล้ว ยังรวมถึงความชื้นด้วย วันนี้มาดูวิธีการดูแลรักษากันดีกว่า 1) รู้ขีดจำกัดของอุปกรณ์ของคุณ ปกติอุปกรณ์หลายตัวจะมีการซีลไว้ระดับนึงกันพวกฝุ่น ความชื้น และสภาพอากาศต่างๆ พยายามหาข้อมูลการของอุปกรณ์ของคุณว่าสามารถป้องกันได้ระดับไหน ส่วนใหญ่ยิ่งแพงจะยิ่งกันได้เยอะกว่า(แต่ก็ไม่เสมอไป) 2) คลุมอุปกรณ์ก่อนใส่ในกระเป๋า เท่าที่ผมเจอไม่มีใครมั่นใจแบบว่ากล้องฉันแพง ไม่กลัวฝนหรอก มีแต่กล้องแพงต้องยิ่งรักษาให้ดี ดังนั้นก่อนที่คุณจะเอากล้องใส่ลงในกระเป๋าให้ใช้อะไรที่กันฝนห่อหุ้มหรือคลุมมันไว้ก่อน แต่กระเป๋าหลายรุ่นก็สามารถกันฝนได้อยู่แล้ว แต่ก็มีบางคนเอาถุงหุ้มกระเป๋าไว้อีกที ของแบบนี้ปลอดภัยไว้ก่อนครับ 3) ถ้าต้องถ่ายกลางฝนร่มช่วยได้ ถ้าฝนตกไม่หนักมาก ร่มสามารถช่วยคุณได้ แต่ไม่ควรใช่ร่มที่สีฉูดฉาดอาจทำให้ส่งผลต่อภาพคุณได้ 4) ใช้ Lens...

7 เทคนิคที่คาดไม่ถึง ซึ่งทำให้ถ่าย Landscape ได้ดีขึ้น

เพื่อนๆคงได้เห็นเทคนิคการถ่าย Landscape มากมายเช่น ทิป11 ข้อ สำหรับการถ่าย Landscape , 5 เทคนิคในการถ่าย Landscape ให้มี Impact แต่บทความนี้จะต่างออกไป เพราะการจะเป็นช่างภาพที่ดีขึ้นนั้นอาจไม่ต้องทำตามกฏถ่ายภาพต่างๆมากนัก

Related articles