ประกวดภาพถ่ายเชียงดาว ประจำปี 2559 หัวข้อ “…มุมมอง เชียงดาว…”

0

chaingdow

อำเภอเชียงดาว และ ท่องเทียวเชียงดาว ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเชียงดาว ประจำปี 2559
หัวข้อ “…มุมมอง เชียงดาว…” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
และทริปขึ้นยอดดอยหลวง พร้อมกับ คณะสวนบัวชมพู ณ จอมคีรี


กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายจะต้องถ่ายในอำเภอเชียงดาว เท่านั้น
2. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ – อายุ
3. ภาพที่ส่งเป็นภาพอัดขนาด 12×18 นิ้ว จากภาพที่ถ่ายจากกล้องทุกประเภท (ไม่จำกัดการแต่งภาพ)
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดให้ระบุชื่อภาพ, สถานที่ (ถ้ามี), ชื่อผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้านหลังภาพด้วย เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
5. ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน และ สามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
6. ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ ในการเผยแพร่ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ได้โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ (เนื่องจากทางผู้จัดต้องทำการจัดนิทรรศการ และนำภาพไปประกอบใช้งานในกิจกรรมของ อำเภอเชียงดาว)
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นมี การละเมิด ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้นทุกประการ
รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ ทริปขึ้นยอดดอยหลวงจำนวน 2 ท่าน
และ gift voucher 1,000 บาท จากร้านสุดใจร้าย และ ล่องแพฟรีจำนวน 2 ท่าน จาก แพลุงแก้วฝายวังไฮ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ ทริปขึ้นยอดดอยหลวงจำนวน 2 ท่าน
และ gift voucher 500 บาท จากร้านสุดใจร้าย และ ล่องแพฟรีจำนวน 2 ท่าน จาก แพลุงแก้วฝายวังไฮ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ ทริปขึ้นยอดดอยหลวงจำนวน 2 ท่าน และ gift voucher 500 บาท จากร้านสุดใจร้าย และ ล่องแพฟรีจำนวน 2 ท่าน จาก แพลุงแก้วฝายวังไฮ
กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 กย. 2559- 10 พย. 2559
1.ด้วยตนเองที่ร้าน Just krapraw & Coffee ( เวลา 12.00-21.00น. วันอังคาร – วันอาทิตย์ )
2. ส่งทางไปรษณีย์ที่ นาย ชัยวัฒน์ สายสุคนธ์ 138 หมู่ 2 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
( วงเล็บมุมซองว่า ภาพเข้าประกวดปี 2559 )
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ภาพ สุดท้าย ในวันที่ 20 พ.ย. 2559
( โดยแจ้งทางเบอร์ โทรศัพท์ ของผู้เข้ารอบ เท่านั้น )
ส่งภาพด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ที่ 10 พ.ย. 2559 ( เวลา 12.00-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ )
ติดต่อสอบถาม
นาย ชัยวัฒน์ สายสุคนธ์ เบอร์โทร 090-3231321 (ตั้งแต่ 12.00-17.00 น.)
นาย ณัฐกฤษ ดวงดาว เบอร์โทร 094-6036364 (ตั้งแต่ 12.00-17.00 น.)

facebook