รวมภาพถ่ายที่ได้รางวัล “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

0
covid photograph
covid photograph

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัด การประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” และก็ได้ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปชมภาพที่ชนะในหมวดต่างๆกันครับ

ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ : นายประสบชัย จันดก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายอรรจน์ ยอมใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเบนซิน จองสี

รางวัลชมเชย : นายสุรกิจ แสวงชิต

รางวัลชมเชย : นางสนธยา พ่วงงามพันธ์

รางวัลชมเชย : นายรุ่งโรจน์ ยงฤทธิ์

รางวัลชมเชย : นายชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม

ประเภท นักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : นายดลธรรม จงสอนสุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายจารุวิทย์ ผ่องผุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวชมพูนุช มีรัตน์

รางวัลชมเชย : นายสิทธัติ์ พุ่มประดับ

รางวัลชมเชย : นายวันชนะ เปลื้องวัลย์

 ภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค

ภาคใต้ : นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายอภิวัฒน์ เวียงคำ

ภาคเหนือ : นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม

กรุงเทพมหานคร : นายคีรีขันธ์ ไชยพร

ชมภาพถ่ายที่ได้รางวัลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ RPST