ฉันเชื่อว่ามีหลายสิ่งที่จะไม่มีใครได้เห็นถ้าฉันไม่ได้ถ่ายรูปมันไว้ -Diane Arbus-

0

nobodysee