เรื่องราวของชายผู้มีกล้องมากที่สุดในโลก มีถึง 4,500 กล้อง

0
camera,most,guinness world record,
camera,most,guinness world record,

วีดีโอ The Light Collector 3.5 นาทีนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวของ Dilish Parekh ชายผู้ที่ได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ว่ามีกล้องมากที่สุดในโลก โดยมีกล้องประมาณ 4,500 กล้อง

วีดีโอนี้บันทึกโดย Mumbai ช่างถ่ายวีดีโอประเทศอินเดีย และ  “camera freak” Dheerankur Upasak ผู้ที่นั่งกับชายผู้สะสมกล้องมากที่สุดในโลกคนนี้ เพื่อฟังเรื่องราวของเขา

recordholderfeat

Parekh เริ่มเก็บสะสมกล้องตั้งแต่ปี 1970 (พ.ศ. 2513) เวลาผ่านไปหลายปีเขาก็ยังคงซื้อกล้องรุ่นโบราณ ต่อไป กล้องแต่ละอันราคาไม่ถึง 500 บาท และเพชรเม็ดงามที่เขาได้มาคือ Leica 250 Reporter ทีมูลค่าของมัน สูงเกือบ 3 ล้านบาท

เขาบอกว่า มันไม่ได้สำคัญหากใครจะมาทำลายสถิตินี้ แต่ถ้าคุณจะทำลายสถิติ คุณซื้อกล้อง 1 ตัว ทุกวัน คุณต้องใช้เวลา 12 ปีถึงจะได้ขนาดนี้ ในขณะที่เขาก็ยัง ซื้อเก็บไปเรื่อยๆ

credits: petapixel