ประกวดภาพถ่าย หลงรักวิถีไทย

0
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

แบ่งเป็นสี่ประเภท

1) วิถีไทยภาคเหนือ

2) วิถีไทยภาคอีสาน

3) วิถีไทยภาคกลางและตะวันออก

4) วิถีไทยภาคใต้

เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท
พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- การท่องเที่ยวและกีฬา

เงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (รวม ๑๐ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท)
พร้อมประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (สิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก ที่โพสเตอร์เลยครับ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

credits: tourismthailand.org | rpst