เข้าใจเรื่องระยะโฟกัส และความชัดตื้นชัดลึก ด้วยวีดีโอ ไม่ถึง 3 นาที

0

ทาง Cameraplex ได้ทำวีดีโอขึ้นมาสาธิต ถึงระยะโฟกัส และค่ารูรับแสงที่มีผลต่อระยะชัดของภาพ โดยให้เส้นสีเขียวเป็นระยะทางที่เราโฟกัส (focal distance) และพื้นที่สีเขียวเป็นระยะชัด (depth of field)

credits: petapixel |  CameraPlex