ภาพเดียว อธิบาย Perspective ของ Focal length

0

Focal length ที่ต่างไปจะได้มุมมองที่ต่างไป หลายคนเข้าใจ perspective จากรูปนี้เพียงรูปเดียวครับ

Credits: reddit