ช่างภาพผู้ท้าทายตัวเองด้วยการแสดงอารมณ์ในภาพ Landscape

0

Hidenobu Suzuki ผู้ชื่นชอบถ่ายภาพ Landscape ภาพของเขาเหมือภาพวาดญี่ปุ่น เขาคิดว่า การใช้ความคิดเชิงตรรกะผลลัพธ์อาจดีกว่าในเรื่องการใส่ใจรายละเอียด แต่การใช้ความรู้สึกและอารมณ์ทางด้านศิลปะ มันช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น