ลืมการถ่ายพลุแบบธรรมดาๆ ไปได้เลย

1

ปีใหม่นี้หลายคนคงเห็นพลุมากมาย แต่ไม่ใช่เหมือนของนายคนนี้เป็นแน่  เพราะนาย Dheera Venkatraman เขาไม่ชอบถ่ายภาพซ้ำกับใคร ในขณะที่หลายคนใช้ขาตั้งในการถ่ายพลุ สุดท้ายก็ได้ภาพคล้ายๆกันมา ดังนั้นเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ต่างออกไป แชเขาไม่ใช้ขาตั้งเลย แต่สร้างออกมาในรูปแบบของเขาเองไปดูกันครับ