Podcast EP.4 ถอด 10 บทเรียนจาก Ansel Adam

0

เข้าสู่เดือนใหม่ เราก็มีอะไรใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟัง โดย Podcast EP นี้ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงอัพเดทข่าวสาร ประจำสัปดาห์ พยายามสรุปสั้นๆไม่เกิน 5 นาที และเป็นเรื่องราว 10 บทเรียน ที่ได้จาก Ansel Adams
นักถ่ายภาพ Landscape ขาวดำในตำนาน

ฟังได้ทางช่องทางต่างๆ

ขอบคุณที่ติดตามฟังกัน มีข้อสงสัยอะไร สามารถสอบถามและนะนำได้นะครับ