โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ความสุขสู่ขุนเขา

0
ประกวดถ่ายภาพ,กล้อง,ถ่ายรูป,ความสุขสู้ขุนเขา
ประกวดถ่ายภาพ,กล้อง,ถ่ายรูป,ความสุขสู้ขุนเขา

> วัตถุประสงค์
• เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดผลสำเร็จจากโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ผ่านภาพถ่ายที่สี่อความหมายถึงความสุขที่พระองค์ทรงมอบความสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ
• เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ จัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องความสุขสู่ขุนเขา
> คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
• ประเภทนักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
• ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
> กติกาการประกวด 
1. ส่งใบสมัคร ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้ส่งภาพประกวด (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
2. ระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมอธิบายแนวคิดและเรื่องราว ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในเขตภาคเหนือ (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด )
3. ส่งภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ไม่จำกัดจำนวนภาพ
3.1 ภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg) ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 2 ล้านพิกเซล
3.2 ภาพเคลื่อนไหว (ไฟล์ .gif ) ความละเอียดไม่เกิน 1 เมกะไบท์ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่าหนึ่งภาพ จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
> หมายเหตุ
• ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับนำไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายห้องความสุขสู่ขุนเขา และเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
> รางวัลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
• ประชาชนทั่วไป
• นักเรียน นักศึกษา

แต่ละประเภทแบ่งเป็นรางวัล ดังนี้

1. ภาพนิ่ง (.jpeg )
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลดีเด่น 5 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชย ทุกภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดง รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร

2. ภาพเคลื่อนไหว (.gif )
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล กล้องถ่ายภาพ Go Pro Hero
> รางวัลพิเศษ ไม่จำกัดประเภท (ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา) มี 1 รางวัลคือ
ภาพนิ่ง (.jpeg )
• รางวัลยอดนิยม จากการโหวตผ่าน Facebook ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร

> เกณฑ์การตัดสิน 
• แนวความคิดและการสื่อความหมายของภาพ
• องค์ประกอบและความสวยงามของภาพ
• ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการถ่ายภาพ
> การส่งผลงานพร้อมใบสมัคร 
ส่งทางอีเมล์ [email protected]

 > ติดต่อสอบถาม 
Facebook : ความสุขสู่ขุนเขา (ทางกล่องข้อความ )
Line : happinesstothehills

> ระยะเวลาการรับผลงาน
• ปิดรับผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2560
• ประกาศผล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผ่านทาง Facebook : ความสุขสู่ขุนเขา และ Line : happinesstothehills

> สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/…/fol…/0B6jLs1sa7sVNQ2lMc0tQQUNuQ3c