การถ่ายภาพ มันคือ การหลอม ความคิด สายตา และ จิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว -Henri Cartier-Bresson

0

bresson2