การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ “ก่อน” และ “หลัง” ไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังถ่ายภาพ -Henri Cartier-Bresson

0

henri2