ภาพถ่ายจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากความจริง นอกจากในขั้นตอนด้านเทคนิค ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญสำหรับผมเลย – Henri Cartier Bresson

0

henry1