หลักของการถ่ายภาพที่ดีทั่วไป โดย Sornsak Sakbodin

0
หลักของการถ่ายภาพที่ดีทั่วไป ตามทฤษฎีหรือหลักของการถ่ายภาพที่ดีทั่วๆไปแล้ว ภาพจะต้องได้รับการจัดองค์ประกอบ หรือสร้าง composition ขึ้นมา และจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ หรือ subject ของภาพ ซึ่งจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับความตัองการของผู้ถ่าย แต่จะต้องชัดเจนว่าเป็นอะไร และในส่วนของการจัดภาพนั้น ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังที่จะเอ่ยถึงต่อไป
 

เวลาที่ออกไปถ่ายภาพ หากเราสละเวลาเพียงนิดหน่อยมาคิดถึงสิ่งที่จะถ่าย ก็จะทำให้เราได้ภาพที่ดีกว่าการออกไปถ่ายโดยไม่คิดอะไรเลยอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่เอ่ยถึงข้างล่างนี้ มักจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในภาพที่ดีๆเสมอ บางหัวข้ออาจจะเห็นว่ามันทำหน้าที่คล้ายกัน แต่จะมาในลักษณะที่ต่างกัน Point of Interest…องค์ประกอบสำคัญของภาพ หรือจุดเด่นของภาพ Lighting…การเลือกใช้แสงที่เหมาะสมกับสิ่งที่ถ่าย
Depth of Field
Depth of Field…การเลือกใช้ความชัดลึกหรือชัดตื้นให้เหมาะกับสิ่งที่ถ่าย Leading Line…ใช้เส้นนำสายตาเข้าไปยังจุดเด่นของภาพ Perspective…การใช้จุดลับสายตา เพื่อเป็นการสร้างความลึกให้ภาพ Framing…การสร้างกรอบให้ภาพ ด้วยการใช้สิ่งรอบข้างเพื่อสร้างมิติให้ภาพ
S Curve
S Curve…การใช้เส้นโค้งคล้ายตัว S เพื่อลดความแข็งให้กับภาพ Color…การเลือกใช้สีเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจ อาจจะเป็นการใช้สีที่เข้ากัน หรือว่าเป็นการสร้างความต่างด้วยการใช้สีตัดกัน Size…การใช้สิ่งของที่ต่างขนาดกันในภาพ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ Contrast…การใช้ความต่างของสิ่งต่างๆในภาพเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ภาพ เช่นของเก่า-ใหม่, ของสด-แห้งของดอกไม้/ผลไม้, ความอ่อน-แก่ของอายุ, สีที่สว่าง-มืด และความบอบบาง-แข็งกระด้าง เป็นต้น
Rule of Third
Rule of Third…การแบ่งพื้นที่ในภาพให้ออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน ซึ่งจะไม่ทำให้ภาพถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน และการจัดให้องค์ประกอบสำคัญ อยู่ในบริเวณที่เส้นแนวดิ่งและขนานตัดกัน Foreground…การใช้ฉากหน้าเพื่อสร้างมิติให้ภาพ และเลือกใช้ให้เหมาะกับองค์ประกอบ จะต้องไม่แย่งความสนใจไปจากองค์ประกอบสำคัญ
Background…จะต้องไม่แย่งความสนใจไปจากองค์ประกอบสำคัญ และไม่ทำให้ภาพให้ดูวุ่นวาย หรือทำให้องค์ประกอบสำคัญขาดความเด่นชัด
Story…การสร้างเรื่องให้กับภาพ ภาพที่ดีมักจะมีเรื่องราวอยู่เสมอโดยตัวของมันเอง ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรขึ้นมา เพียงแค่มองหาความสัมพันธ์ให้พบเท่านั้น
Depth…ภาพถ่ายจะมีเพียงแค่มีสองมิติเท่านั้น คือความกว้างกับความสูง เพื่อเป็นการหลอกสายตาว่าภาพมีความลึกเราจะต้องสร้างมิติที่สามนั้นขึ้นมาโดยการใช้
Perpective, Frame, Foreground, Line และอื่นๆเข้ามาช่วย ในภาพที่เราจะถ่าย ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครบทุกสิ่งที่เอ่ยถึง ซึ่งก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเท่านั้น แต่จะต้องมีบ้าง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและความน่าสนใจให้กับภาพ แต่สิ่งที่สำคัญในทุกภาพ คือจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ที่ชัดเจนครับ