ประกวดภาพถ่าย “หัวเอย หัวหิน” ชิงรางวัลรวม 200,000 บาท

0

เพื่อนๆหลายคนคงเคยไปหัวหินกัน วันนี้เรานำเวทีการประกวดถ่ายภาพมาฝาก ชื่อว่า “หัวเอย หัวหิน” สามารถใช้ภาพที่ถ่ายในปีนี้ส่งเข้าประกวดได้ด้วย โดยมีเงินรางวัลรวมถึง 200,000 บาท รายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันครับ

กฎกติกาหัวข้อ “หัวเอย หัวหิน”

1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น
2. ต้องเป็นภาพที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2561 -2562
3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้
4. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
4.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบด้วย หากไม่มีไฟล์ภาพตันฉบับ จะถือว่าสละสิทธิ์
4.2 เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว  
4.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
4.4 ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
4.5 ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามทำการตัดต่อ/ตัดแต่งภาพให้ผิดไปจากต้นฉบับ แต่สามารถทำการปรับแต่งสีสัน, ความมืด/สว่าง, ตัดส่วนภาพ , ลบจุดฝุ่น และเพิ่มความคมชัดของภาพได้
4.6 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซลและต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น

ผู้จัดการประกวดต้องใช้ไฟล์ภาพทั้งหมดสำหรับการประชาสัมพันธ์ผลของกิจกรรม ดังนั้นผู้ส่งเข้าประกวดภาพต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้ก่อนที่จะส่งภาพเข้าประกวด โดยยินยอมให้ผู้จัดการประกวดนำภาพไปใช้งานสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ

คำตัดสินของผู้จัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งภาพ

ส่งภาพได้ ไม่เกินคนละ 5 ภาพ ส่งมาที่ 
E-mail : [email protected]
ระบุ ชื่อจริง นามสกุล 
เบอร์โทร 
E-mail ของผู้ส่งภาพ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดภาพ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ** ทุกรางวัลจะได้รับที่พัก หัวหินหรือชะอำ ฟรี 1 ห้อง 1 คืน

รายนามคณะกรรมการตัดสิน

  1. พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์ สิงห์โตอ่อน ผู้ชนะเลิศถ้วยพระราชทานการประกวดภาพ Bike For Dad และ Bike For Mom
  2. ตัวแทน จากเทศบาลเมืองหัวหิน
  3. ตัวแทนจาก บริษัท เวิลด์ คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

ระยะเวลาการส่งภาพถ่าย

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับส่งประกวดภาพ ตั้งแต่ วันนี้ – 6 มกราคม 2562
2. วันตัดสินภาพถ่าย ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์โฮเทล แอนด์ พลาซ่า วันที่ 8 มกราคม 2562
3. ช่วงเแสดงภาพนิทรรศการ ณ ห้าง Hua Hin Market Village ระยะเวลาวันที่ 14 – 20 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Huahinphotocontest2018