Instagram เปลี่ยนการแสดงผลเป็น 4×4

0

แอพโพสต์รูปภาพชื่อดังอย่าง Instagram ที่เคยแสดงผลแบบ 3×3 มาอย่างยาวนาน ทำให้หลายคนใช้ประโยชน์จากจุดนี้สร้างสรรค์งานบางอย่าง เล่นต่อภาพ 3 ภาพให้อยู่ในแถวเดียวกัน เป็นรูปเดียวกัน แต่ข่าวนี้คงเป็นฝันร้ายของคนเหล่านั้น เพราะ Instagram จะเปลี่ยนการแสดงผลแบบ 4×4 แล้ว

มีหลายคนที่เริ่มเปลี่ยนกันแล้ว


และหลายคนที่เคยนำภาพ 3 ใบมาต่อกันก็จะแสดงผลเละๆ แบบนี้


ทาง Instagram ไม่เคยบอกว่าจะใช้ 3×3 ตลอดไป ช่างภาพก็ต้องรับความเสี่ยงในการวาง Layout ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้หลายคนออกมาบ่นกันมาก อนาคตจะเป็นอย่างไร มีฟีเจอร์ให้เลือกการแสดงผลไหม ต้องดูกันต่อไปครับ
credits: petapixel