ถ้าคุณอยากเป็น ช่างภาพที่ดีขึ้น ไปยืนอยู่ตรงหน้า สิ่งที่น่าสนใจกว่าเดิม -Jim Richardson

1

Jim-Richardson-noads