คุณสามารถมองดูรูปเป็นอาทิตย์ และ “ไม่เคยคิดเกี่ยวกับมันเลย” คุณยังสามารถมองรูปแค่วินาทีเดียว และ “คิดถึงมันตลอดชีวิตของคุณ”

0

joanMiro2