ม.เกษตรใจดี! แจก Adobe CC ฟรี สำหรับนิสิต และบุคลากร

0

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe CC ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. ดังนี้

โดยมีโปรแกรมของ Adobe CC ดังนี้

  • Adobe Acrobat Pro DC 
  • Adobe Photoshop CC (2017)
  • Adobe Illustrator CC (2017)

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://download.ku.ac.th ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

[**บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บจำนวนครั้งการดาวน์โหลด และให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ห้ามแจกจ่าย จำหน่าย หรือเผยแพร่ทางพาณิชย์**]

ตอนนี้บริการเฉพาะ Windows ส่วน MAC OS อยู่ระหว่างดำเนินการ (น่าจะอีก 1-2 สัปดาห์)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://ocs.ku.ac.th/new/?p=4687