Lomography เปิดตัวกล้องฟิล์มใส่ของเหลว แทนฟิลเตอร์

0
Liquid-Filled Lens

Lomography เอาใจคนรักกล้องฟิล์มอีกครั้งโดยการเปิดตัว กล้องฟิล์มพาโนราม่า 35mm พร้อมเลนส์เติมน้ำเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ (HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Camera) ตัวแรกของโลก

เลนส์เติมน้ำนี้เคยเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วโดยใช้กล้องกระดาษลัง (Cardboard LomoMod) ซึ่งมีการประสปปัญหาในด้านการประกอบขึ้นมา

กล้องฟิล์มเติมน้ำ

ครั้งนี้เลยทำกล้องฟิล์มที่ทำมาจากพลาสติกที่แข็งแรงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำคู่มือการเติมของเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานอีกด้วย

HydroChrome Liquid Guide 20… by Michael Zhang

วิธีการเติมของเหลวในเลนส์นี้จะทำให้ได้เลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ และทำให้ถ่ายสนุกยิ่งขึ้น

กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ

นี่เป็นภาพตัวอย่างจาก Lomography จะเห็นเหมือนใช้ฟิลเตอร์ ได้เอฟเฟคที่น่าสนุกไปอีกแบบ

กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ
กล้องฟิล์มเติมน้ำ

กล้องฟิล์มพาโนราม่า 35mm พร้อมเลนส์เติมน้ำเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ (HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Camera) ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท ซื้อได้ทาง Lomography online store คาดว่าน่าจะส่งได้ช่วงปลายเดือน พ.ย.