ภาพฟิล์มขาวดำสวยๆ ที่ได้รางวัล “รักษ์เอกรงค์” ปี 2562

0

เพื่อไม่ให้ฟิล์มขาวดําสูญหายไปตามกาลเวลา สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจําปี 2562 และได้ผู้ชนะเลิศแล้ว ได้ถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ไปชมภาพฟิล์มขาวดําสวยๆที่ได้รางวัลกันเลย

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ : เด็กวัด
ชื่อช่างภาพ : นาย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่น

  • นายธัญนพ อัตภูมิสุวรรณ์
  • วัฒนา พิทักษ์จงวัฒนา
  • นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน
  • นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล (2 ภาพ)
  • นายณัฐพล ศิลปชัย
  • นายปรีดา ปรากฎมาก
  • นายธัญนพ อัตภูมิสุวรรณ์
  • นายศิวภูมิ ยามาซากิ

credits: rpst